VÒNG QUAY KIM CƯƠNG M1014 LONG TỘC (QUAY 100% TRÚNG)

Trong Hũ Vàng Có 200,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
36986 9999 Kim Cương 12:50:32 28/10/2021
36985 21 Kim Cương 12:50:32 28/10/2021
36984 L*************i 9999 Kim Cương 12:50:32 28/10/2021
36983 L*******g 2021 Kim Cương 12:50:32 28/10/2021
36982 A********n 9910 Kim Cương 12:50:32 28/10/2021
36981 M***********g 21 Kim Cương 12:50:31 28/10/2021
36980 b**************u 5021 Kim Cương 12:50:18 28/10/2021