VÒNG QUAY Chế Tác CODE KHỦNG LONG 7K

Trong Hũ Vàng Có 10,104 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
47738 L**************i 9648 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47737 T*********g 2412 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47736 Q********y 9648 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47735 T********k 8 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47734 v****1 2412 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47733 T*********u 8 Kim Cương 16:38:06 12/01/2022
47660 h********n 9234 Kim Cương 10:59:29 09/01/2022