VÒNG QUAY MP40 MÃNG XÀ 20k

Trong Hũ Vàng Có 7,956,200 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
36656 Q*******n 9999 Kim Cương 14:54:42 23/10/2021
36655 H*y 1000 Kim Cương 14:54:42 23/10/2021
36654 n********************t 1000 Kim Cương 14:54:42 23/10/2021
36653 N********h 3654 Kim Cương 14:54:42 23/10/2021
36652 T**h 22 Kim Cương 14:54:42 23/10/2021
36651 S******m 22 Kim Cương 14:54:41 23/10/2021
36650 Q*********g 3100 Kim Cương 14:54:30 23/10/2021