VÒNG QUAY MP40 MÃNG XÀ 20k

Trong Hũ Vàng Có 7,956,200 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
46766 Y********y 22 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46765 19000 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46764 H*******u 3654 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46763 N****************G 19000 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46762 B*****h 1000 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46761 K******a 22 Kim Cương 10:03:28 19/12/2021
46760 M**************g 22 Kim Cương 10:03:15 19/12/2021