VÒNG QUAY NẮM ĐẤM LONG QUYỀN 7K (Giảm Giá 70%)

Trong Hũ Vàng Có 9,001,775 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
36974 N********h 8523 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36973 L*******n 4984 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36972 N***********o 10265 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36971 m****h 8523 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36970 H*****n 6548 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36969 M***********g 12 Kim Cương 12:49:48 28/10/2021
36968 T*********u 12 Kim Cương 11:19:30 28/10/2021