VÒNG QUAY NẮM ĐẤM LONG QUYỀN 7K (Giảm Giá 70%)

Trong Hũ Vàng Có 9,001,775 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
47768 N************n 3695 Kim Cương 18:04:39 22/01/2022
47767 H**********i 4984 Kim Cương 18:04:39 22/01/2022
47766 H***********m 6548 Kim Cương 18:04:39 22/01/2022
47765 9475 Kim Cương 18:04:39 22/01/2022
47764 L********n 3695 Kim Cương 18:04:39 22/01/2022
47763 T*********g 12 Kim Cương 18:04:38 22/01/2022
47750 H****************m 12 Kim Cương 07:19:43 18/01/2022