VÒNG QUAY CODE FREE FIRE 15K (QUAY 100% CHÚNG)

Trong Hũ Vàng Có 95,681 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
47684 T********h 3260 Kim Cương 15:23:29 09/01/2022
47683 T***********i 19562 Kim Cương 15:23:29 09/01/2022
47682 V*************n 10000 Kim Cương 15:23:28 09/01/2022
47681 T*************g 10000 Kim Cương 15:23:28 09/01/2022
47680 C*************n 3260 Kim Cương 15:23:28 09/01/2022
47679 V************h 19 Kim Cương 15:23:28 09/01/2022
47678 N********************g 3260 Kim Cương 15:23:11 09/01/2022